ให้นักเรียนสรุปประวัติของบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ส่ง

Comment

Comment:

Tweet

ชาร์ลล์ ดาร์วิน

#42 By ธนายุทธ์ ชื่นชอบ (124.157.221.203) on 2009-11-21 11:51

ชาร์ลล์ ดาร์วิน

#41 By ธนายุทธ์ ชื่นชอบ (124.157.221.203) on 2009-11-21 11:49

ชาร์ลล์ ดาร์วิน

#40 By ธนายุทธ์ ชื่นชอบ (124.157.221.203) on 2009-11-21 11:48

เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดล

#39 By ธนายุทธ์ (124.157.221.203) on 2009-11-21 11:44

เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดล

#38 By ธนายุทธ์ (124.157.221.203) on 2009-11-21 11:44

เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดล

#37 By ธนายุทธ์ (124.157.221.203) on 2009-11-21 11:44

บิดาแห่งพันธ์ศาสตร์ชื่อ เมนเดล angry smile question double wink cry

#36 By ซิว (118.173.179.95) on 2009-10-05 10:01

บิดาแห่งแรงโน้มถ่วง คือ เซอร์ไอเซ็ก นิวตัน

#35 By (61.7.168.99) on 2009-08-14 11:54

อยากได้โจทย์เรื่องพันธุศาสตร์ 5 ข้อ

#34 By cn (119.42.72.227) on 2009-06-08 17:45

เมนเดล เป็นชาวออสเตรียนะ
ถ้าจำไม่ผิด เรื่องนี้เรียนตอนอยู่ ม.3นะ
ลองไปดูหนังสือวิทยื ม.3 ดู

#33 By ดาว (118.175.128.119) on 2009-05-24 12:14

ยีนทำหน้าที่ควบคุมออตโตโวมและโครโมโวใช่หรือไม่

#32 By (125.25.80.243) on 2009-05-14 17:23

เกรเกอร์ เมนเดล
เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2365 เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ด้วยผลงานการค้นพบความลับทางธรรมชาติ ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของพ่อแม่ไปยังลูกหลาน หรือที่เรียกว่า กรรมพันธุ์ เมนเดลเสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2427 ที่เมืองเบิร์น ประเทศสาธารณรัฐเชค
surprised smile surprised smile surprised smile confused smile

#31 By สุนิษา (125.26.13.170) on 2008-07-03 20:10

เมนเดลเกิด วันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1822 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1884 ที่เมืองเบิร์น เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์
เกรเกอร์นึกสงสัย เขาได้ผสมพันธุ์ถั่วเดียวกันและต่างพันธุ์ เป็นจำนวนแตกต่างถึง 22 ชนิดของต้นถั่ว เพื่อศึกษาลักษณะทั้งหมด เป็นเวลารวม 8 ปีเต็มในการทดลองร่วมพัน
cry tongue question embarrassed

#30 By จิ๊บ ญ. (125.26.13.170) on 2008-07-03 20:08

เกรเกอร์ เมนเดล บิดาทางพันธุศาสตร์
เกิด วันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1822 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1884 ที่เมืองเบิร์น เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ด้วยผลงานการค้นพบความลับทางธรรมชาติ ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของพ่อแม่ไปยังลูกหลาน หรือที่เรียกว่า กรรมพันธุ์
wink wink embarrassed

#29 By สุภาภรณ์ (125.26.13.170) on 2008-07-03 20:05

เกรเกอร์ เมนเดล เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2365ค้นพบลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยใช้ต้นถั่วในการทดลอง เมนเดลเสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2427 ที่เมืองเบิร์น ประเทศสาธารณรัฐเชค
sad smile confused smile open-mounthed smile

#28 By ศิรินันท์ แย้มนิยม (125.26.13.170) on 2008-07-03 20:02

เกรเกอร์ เมนเดล เกิดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2365 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศออสเตรเลีย เมนเดลบวชเมื่ออายุ 21 มีฉายาทางพระว่า เกรเกอร์ เมื่ออายุ 47 ปี ได้ค้นคว้าวิจัยเขาใช้เมล็ดถั่วในการทดลองผสมพันธุ์และได้พิมพ์งานออกเผยแพร่แต่ไม่ได้รับความสนใจ เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ด้วยผลงานการค้นพบความลับทางธรรมชาติ ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของพ่อแม่ไปยังลูกหลาน หรือที่เรียกว่า กรรมพันธุ์
เมนเดลก็ได้ทำการล้มเลิกและเขาเก็บรายงานไว้ที่ห้องสมุดและทำการทดลองต่อไปเงียบๆจนกระทั้งถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.2427
embarrassed big smile big smile embarrassed

#27 By น.ส. กนกวรรณ (125.26.13.170) on 2008-07-03 19:58

เกรเกอร์ เมนเดล
บิดาทางพันธุศาสตร์ เกิดที่เมืองไฮน์เซนดรอฟ ออสเตรีย เป็นบุตรชายคนเดียวในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของชาวนายากจน
เกรเกอร์ เมนเดล เผชิญความผิดหวังนับ 20 ปี ที่เขายังคงสอนหนังสือเพื่อชดเชยความผิดหวัง เขาทำงานในสวนของวัดทุกเวลาที่ว่าง ที่นั่นมีพันธุ์พืชมากมาย แต่ละชนิดแตกต่างหลากหลายอย่าง ความแตกต่างนี้ ทำให้เกรเกอร์นึกสงสัย เขาได้ผสมพันธุ์ถั่วเดียวกันและต่างพันธุ์ เป็นจำนวนแตกต่างถึง 22 ชนิดของต้นถั่ว เพื่อศึกษาลักษณะทั้งหมด เป็นเวลารวม 8 ปีเต็มในการทดลองร่วมพัน

#26 By นันทกานต์ (117.47.117.2) on 2008-07-03 19:33

เกรเกอร์ เมนเดลบิดาทางพันธุศาสตร์ เกิดที่เมืองไฮน์เซนดรอฟ ออสเตรีย เป็นบุตรชายคนเดียวในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของชาวนายากจนคนหนึ่ง โดยต่อมา เมนเดลได้ไปบวชแล้วได้รับตำแหน่งรับผิดชอบดูแลสวน
เกรเกอร์นึกสงสัย เขาได้ผสมพันธุ์ถั่วเดียวกันและต่างพันธุ์ เป็นจำนวนแตกต่างถึง 22 ชนิดของต้นถั่ว เพื่อศึกษาลักษณะทั้งหมด เป็นเวลารวม 8 ปีเต็มในการทดลองร่วมพัน

#25 By นพดล (117.47.52.103) on 2008-07-02 20:49

เมนเดลเกิด วันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1822 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1884 ที่เมืองเบิร์น เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์เค้าได้ค้นพบลักษณะทางพันธุกรรมและเค้าได้ผสมพันธุ์ถั่วเดียวกันและต่างพันธุ์ เมนเดลเสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2427 ที่เมืองเบิร์น ประเทศสาธารณรัฐเชค

#24 By นิวัตน์ (222.123.163.213) on 2008-07-02 19:10

เกรเกอร์ โจฮันน์
เมนเดลเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ.2365 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ด้วยผลงานการค้นพบความลับทางธรรมชาติ ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของพ่อแม่ไปยังลูกหลาน หรือที่เรียกว่า กรรมพันธุ์

#23 By เอกวัฒน์ แก้วผลึก (222.123.163.213) on 2008-07-02 19:09

เกรเกอร์ โจฮันน์
เมนเดลเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ.2365 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ด้วยผลงานการค้นพบความลับทางธรรมชาติ ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของพ่อแม่ไปยังลูกหลาน หรือที่เรียกว่า กรรมพันธุ์ เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดลเสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2427 ที่เมืองเบิร์น ประเทศสาธารณรัฐเชค

#22 By ปริศนา เข็มเพรช (222.123.163.213) on 2008-07-02 19:08

เกรเกอร์ เมนเดล (พ.ศ. 2365-พ.ศ. 2427) บิดาทางพันธุศาสตร์ เกิดที่เมืองไฮน์เซนดรอฟ ออสเตรีย เป็นบุตรชายคนเดียวในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของชาวนายากจนคนหนึ่ง ให้เกรเกอร์นึกสงสัย เขาได้ผสมพันธุ์ถั่วเดียวกันและต่างพันธุ์ เป็นจำนวนแตกต่างถึง 22 ชนิดของต้นถั่ว เพื่อศึกษาลักษณะทั้งหมด

#21 By ศิรินันท์ แก้วอร่าม (222.123.163.213) on 2008-07-02 19:06

เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดลเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ.2365 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ด้วยผลงานการค้นพบความลับทางธรรมชาติ ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของพ่อแม่ไปยังลูกหลาน หรือที่เรียกว่า กรรมพันธุ์ เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดลเสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2427 ที่เมืองเบิร์น ประเทศสาธารณรัฐเชค

#20 By วรรณา เอี่ยมเชียงราก (222.123.163.213) on 2008-07-02 19:03

เมนเดลเกิด วันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1822 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1884 ที่เมืองเบิร์น เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์

#19 By สมฤทัย โพธิ์ประพันธ์ (222.123.163.213) on 2008-07-02 19:02

เกรเกอร์ โจฮัน เมนเดล เกิดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2365 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศออสเตรเลีย บิดาของเขาเป็นชาวสวน เมนเดลบวชเมื่ออายุ 21 มีฉายาทางพระว่า เกรเกอร์ เมื่ออายุ 47 ปี ได้ค้นคว้าวิจัยเขาใช้เมล็ดถั่วในการทดลองผสมพันธุ์และได้พิมพ์งานออกเผยแพร่แต่ไม่ได้รับความสนใจ เมนเดลเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ.2427

#18 By ณรงค์ ชาติทรัพย์สิน (222.123.163.213) on 2008-07-02 19:00

เกรเกอร์ เมนเดล บิดาทางพันธุศาสตร์ เกิดที่เมืองไฮน์เซนดรอฟ ออสเตรียเป็นบุตรชายคนเดียวในจำนวนพี่น้อง 3 คนของชาวนายากจนคนหนึ่ง เขาได้ผสมพันธุ์ถั่วเดียวกันและต่างพันธุ์ เป็นจำนวนแตกต่างถึง 22 ชนิดของต้นถั่ว เพื่อศึกษาลักษณะทั้งหมด เมนเดลเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ.2427 โดยไม่มีใครรู้ว่าได้สูญเสียนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วแต่ทฤษฏีของเมนเดลยังคงช่วยให้เราผสมพันธุ์พืชและสัตว์ให้ได้พันธุ์ที่ดีตามต้องการ

#17 By P_Pon (125.25.211.164) on 2008-07-02 18:29

เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดลเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ.2365 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ด้วยผลงานการค้นพบความลับทางธรรมชาติ ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของพ่อแม่ไปยังลูกหลาน หรือที่เรียกว่า กรรมพันธุ์ เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดลเสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2427 ที่เมืองเบิร์น ประเทศสาธารณรัฐเชค


#16 By Art (125.25.211.164) on 2008-07-02 18:25

เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดลเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ.2365 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ด้วยผลงานการค้นพบความลับทางธรรมชาติ ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของพ่อแม่ไปยังลูกหลาน หรือที่เรียกว่า กรรมพันธุ์
เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดลเสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2427

#15 By BOY (125.25.211.164) on 2008-07-02 18:24

เมนเดลเกิด วันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1822 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1884 เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์เค้าได้ค้นพบลักษณะทางพันธุกรรมและเค้าได้ผสมพันธุ์ถั่วเดียวกันและต่างพันธุ์ cเป็นเวลารวม 8 ปีเต็มในการทดลองร่วมพันครั้ง หลังจากนั้น เมนเดลได้ส่งผลการทดลองนี้ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่ง แต่กลับไม่มีผู้ที่สนใจเลย จนกระทั่งถึงแก่กรรม ในปี พ.ศ. 2427

#14 By Lalita (125.25.211.164) on 2008-07-02 17:53

เมนเดลเกิดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2365 ที่เมืองโมราเวีย ปัจจุบันอยู่ในประเทศเชคโกสโลวาเกียประเทศออสเตรีย บิดาของเขาเป็น ชาวสวนที่พอมีอันจะกิน เมนเดลจบวชเป็นพระเมื่ออายุ 21 ปี และมีฉายาทางพระว่า "เกรเกอร์" เมื่ออายุได้ 47 ปี เขาได้เป็นสมภารวัดและต้องทำงานอย่างหนัก แต่ก็ไม่ได้ทิ้งงานค้นคว้าวิจัย เขาใช้เมล็ด ถั่วในการทดลองผสมพันธุ์และได้พิมพ์ผลงานออกเผยแพร่ แต่ไม่ได้รับความสนใจ ทฤษฎีของเมนเดล ช่วยให้เราสามารถผสมพันธุ์พืชและสัตว์ให้ได้พันธุ์ที่ดีตามต้องการ เมนเดลถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.2427 โดยไม่มี ใครรู้เลยว่าโลกได้สูญเสียนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ไปอีกคนหนึ่งแล้ว

ผู้ตอบ Ja

#13 By JARUPONG (125.25.211.164) on 2008-07-02 17:47

เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดลเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ.2365 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ด้วยผลงานการค้นพบความลับทางธรรมชาติ ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของพ่อแม่ไปยังลูกหลาน หรือที่เรียกว่า กรรมพันธุ์

#12 By ธวัชชัย (125.25.210.139) on 2008-06-30 12:01

ประวัติของเกรเกอร์ เมนเดล
เกิดที่เมือง ไฮน์เซนดรอฟ ออสเตรีย เมนเดลได้ทดลองผสมพันธุ์ถั่วชนิดเดียวกันแต่พันธุ์ต่างกัน เพื่อศึกษาลักษณะทั้งหมดเป็นเวลารวม 8 ปีเต็ม หลังจากนั้นเมนเดลได้ส่งผลการทดลองนี้ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งแต่กับไม่มีผู้ที่สนใจเลย เมนเดลก็ได้ทำการล้มเลิกและเขาเก็บรายงานไว้ที่ห้องสมุดและทำการทดลองต่อไปเงียบๆจนกระทั้งถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.2427
น.ส. อุดมลักษณ์ คชววณ

#11 By อุดมลักษณ์ คชวรรณ (125.25.194.194) on 2008-06-29 16:27

เกรเกอร์ โจฮัน เมนเดล เกิดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2365 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศออสเตรเลีย บิดาของเขาเป็นชาวสวน เมนเดลบวชเมื่ออายุ 21 มีฉายาทางพระว่า เกรเกอร์ เมื่ออายุ 47 ปี ได้ค้นคว้าวิจัยเขาใช้เมล็ดถั่วในการทดลองผสมพันธุ์และได้พิมพ์งานออกเผยแพร่แต่ไม่ได้รับความสนใจ เมนเดลเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ.2427 โดยไม่มีใครรู้ว่าได้สูญเสียนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วแต่ทฤษฏีของเมนเดลยังคงช่วยให้เราผสมพันธุ์พืชและสัตว์ให้ได้พันธุ์ที่ดีตามต้องการ

#10 By โอฬาร (222.123.162.126) on 2008-06-29 12:57

เกรเกอร์ เมนเดล บิดาทางพันธุศาสตร์ เกิดที่เมืองไฮน์เซนดรอฟ ออสเตรียเป็นบุตรชายคนเดียวในจำนวนพี่น้อง 3 คนของชาวนายากจนคนหนึ่ง เขาได้ผสมพันธุ์ถั่วเดียวกันและต่างพันธุ์ เป็นจำนวนแตกต่างถึง 22 ชนิดของต้นถั่ว เพื่อศึกษาลักษณะทั้งหมด

#9 By พีระพรรณ (222.123.160.97) on 2008-06-27 19:41

เมนเดลเกิด วันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1822 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1884 ที่เมืองเบิร์น เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์เค้าได้ค้นพบลักษณะทางพันธุกรรมและเค้าได้ผสมพันธุ์ถั่วเดียวกันและต่างพันธุ์ เป็นจำนวนแตกต่างถึง 22 ชนิดของต้นถั่ว เพื่อศึกษาลักษณะทั้งหมด เป็นเวลารวม 8 ปีเต็มในการทดลองร่วมพันครั้ง และหลังจากนั้น เมนเดลได้ส่งผลการทดลองนี้ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่ง แต่กลับไม่มีผู้ที่สนใจเลย เมนเดลก็ได้ทำการล้มล้างการตีพิมพ์งานของตน เขาเก็บรายงานนี้ไว้ที่ห้องสมุดและทำการทดลองต่อไปเงียบๆ จนกระทั่งถึงแก่กรรม ในปี พ.ศ. 2427

sad smile sad smile

#8 By suttirak on 2008-06-27 19:24

เกรเกอร์ เมนเดล (พ.ศ.2365-พ.ศ.2427) ค้นพบลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยใช้ต้นถั่วในการทดลอง

#7 By จตุพร โต๊ะโต (117.47.118.78) on 2008-06-26 18:31

เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดลเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ.2365 ที่เมืองโมราเวีย ประเทศสาธารณรัฐเชค เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ด้วยผลงานการค้นพบความลับทางธรรมชาติ ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของพ่อแม่ไปยังลูกหลาน หรือที่เรียกว่า กรรมพันธุ์
เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดลเสียชีวิต วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2427 ที่เมืองเบิร์น ประเทศสาธารณรัฐเชค

พรรณี โกสิน

#6 By phannee on 2008-06-25 21:02

บิดาแห่งพันธุศาสตร์ ชื่อ เกเกอร์เมลเดล

#5 By สำรวย แจ้งสว่าง (125.26.12.143) on 2008-06-25 16:02

บิดาแห่งพันธุศาสตร์ชื่อ เกร์เกอร์ เมนเดล big smile sad smile

#4 By สุทธิรัก เอื้อเฟื้อพันธุ์ (125.26.12.143) on 2008-06-25 16:02

บิดาแห่งพันธุศาสตร์ ชื่อ เกรเกอร์ เมนเดล

#3 By สมฤทัย โพธิ์ประพันธ์ (125.26.12.143) on 2008-06-25 16:02

บิดาแห่งพันธุศาสตร์ชื่อ เกเกอร์ เมลเดล

#2 By โอฬาร (125.26.12.143) on 2008-06-25 16:02